روزنامه‌های کابل؛ سه شنبه ۲۶ جدی

افغانستان حق نشر عکس 8am

روزنامه‌های کابل سفر هیات شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان و همچنین نشست صلح میان نمایندگان دولت و افراد طالبان را در کشور ترکیه مهم دانسته‌اند.

روزنامه ۸صبح نوشته که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در مورد افغانستان بیشتر فعال شود. آمریکا عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد و حامی استراتژیک افغانستان به صراحت می‌گوید که دوام جنگ افغانستان و پیچیده شدن آن معلول بازی دوگانه‌ای پاکستان است.

به نظر سرمقاله نویس پاکستان در این ۱۶ سال هم به نحوی از ماموریت ناتو حمایت کرد و هم از طالبان. از ناتو حمایت می‌کرد تا امتیازات مادی به دست بیاورد و برای خودش در سطح جهان وجهه بخرد، از طالبان هم حمایت می‌کرد به دلیل این که آنان را متحد راهبردی خودش می‌داند.

نویسنده افزود که پاکستان با آن که در کابل سفارت دارد و ظاهراً دولت افغانستان را به رسمیت می‌شناسد، ولی هیچ اراده‌ای برای همکاری با کابل ندارد و طالبان را متحد طبیعی و استراتژیک خود می‌داند، اما به صورت علنی به این امر اعتراف نمی‌کند.

روزنامه ماندگار نیز نوشته که در دو روز گذشته، افغانستان میزبان شورای امنیت سازمان ملل بود. سفرهیات مهم شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان، یک بار دیگر فرصت خاصی را برای دولت افغانستان فراهم کرده تا مطالبات سیاسی ـ امنیتی‌اش را با مهم‌ترین رکن سازمان ملل در میان بگذارد.

سرمقاله نویس افزوده که به نظر می‌رسد شورای امنیت سازمان ملل در نظر دارد که به افغانستان به عنوان کشوری در حال جنگ با تروریسم کمک کند و به همین دلیل می‌خواهد که اوضاع این کشور را از نزدیک مطالعه و بررسی نماید.

حق نشر عکس Etilaatroz

نویسنده افزوده که آن‌چه اکنون به عنوان یک مورد مثبت در این زمینه قابل تامل است، شکایت افغانستان از پاکستان به اعضای شورای امنیت است؛ اگر اسناد و شواهدی که دولت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل ارایه کرده است، دقیق و قوی باشند، می‌تواند فشارهای لازم را بر پاکستان وارد آورد.

نویسنده این روزنامه نوشته اکنون که افغانستان خواستار اعمال فشار شورای امنیت بر پاکستان شده است، باید همۀ جریان‌های سیاسی کشور از چنین خواستی حمایت کنند؛ زیرا افغانستان بدون چنین در خواستی نمی‌تواند راهی به سوی صلح پیدا کند.

روزنامه اطلاعات روز نوشته پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که این دیدارها چه نفعی برای افغانستان دارند؟ تا آن‌جا که به مردم مربوط می‌شود، سوال شهروندان این است که می‌توان چشم به وضعیت بهتر در آینده دوخت؟

سرمقاله نویس افزوده رئیس‌جمهور غنی در دیدارش با نمایندگان شورای امنیت، شواهدی در مورد خاستگاه‌های پرورش و تجهیز تروریست‌ها را به آن‌ها داده است. توضیح وی در مورد مناسبات منطقه‌ای و تلاش‌های بی‌حاصل افغانستان برای گفت‌وگوی معطوف به ثبات با پاکستان نیز ما را از وضعیت مبهم و گیج‌کننده درعرصه‌ای سیاست خارجی می‌رهاند.

سرمقاله نویس افزوده که توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان فرصت کم‌نظیری را به وجود آورده که آمریکا نیز هم‌سو با کابل دیدگاه مشترکی در مورد تروریسم و آینده‌ای جنگ در افغانستان یافته است.

گفتگویهای صلح در ترکیه

دو روز قبل، دو مقام دولت افغانستان به بی‌بی‌سی گفته‌اند که در حال حاضر سومین دور مذاکرات "غیررسمی" با نمایندگان گروه طالبان در شهر استانبول ترکیه "با موفقیت" در جریان است.

حق نشر عکس dailyafghanistan

طالبان و ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که این افراد از این دو نمایندگی نمی‌کنند.

روزنامه افغانستان ما نوشته که هویت افراد اشتراک کننده به نمایندگی از گروه طالبان در این گفتگوها نیز به شدت زیر سئوال است. مشخص نیست که این افراد از کدام شاخه گروه طالبان نمایندگی می‌کنند و از چه صلاحیتی در بین همقطاران خود برخوردار هستند. آیا آنها از این صلاحیت برخوردارند که بتوانند رهبران طالبان را به پشت میز مذاکره بکشانند؟

نویسنده افزوده که حکومت افغانستان سالهاست که برای دست یافتن به صلح و پایان دادن به جنگ، تلاش میکند اما مخالفان دولت هنوز حاضر به گفتگو با مقام‌های دولت نشده و به درخواست حکومت، پاسخ منفی داده است. حالا این سئوال بوجود می‌آید که این افراد چگونه حاضر به گفتگو با دولت شدهاند و با هماهنگی و زمینه سازی چه کسی برای گفتگو به ترکیه سفر کردهاند؟

روزنامه راه مدنیت نیز با اشاره به مذاکرات صلح در ترکیه نوشته که گمانه اول این است که دولت بر فعالیت‌های شورای عالی صلح اشراف کامل ندارد و آنچه را این شورا انجام می‌دهد در واقع یک‌ سلسله اقدام‌های خودسر و غیرتعریف‌شده است که به‌منظور توجیه موجودیت این شورا به انجام می‌رسد تا بتواند به بقای خود به‌عنوان مرجع تامین آب‌ونان برای یک مجتمع بیکار ادامه دهد.

حق نشر عکس Mandegar

سرمقاله نویس افزوده که گمانه دوم این است که دولت شاید به‌دلایل مختلف راضی به افشای این مذاکره نبوده و حالا که این اتفاق شامل گزارش‌های خبری شده، به مزاج دولت خوش نیفتاده و خود را بی‌خبر می‌داند.

به نظر نویسنده هرکدام از این گمانه‌ها درست باشد و یا هم گمانه‌های دیگری مطرح باشد، حرف اساسی این است که شورای عالی صلح چند آدرس دارد؟

روزنامه آرمان ملی با این عنوان که "نماینده گان دروغین بالای دولت کلاه گذاشته‌اند" نوشته که از تأمین صلح در کشور خویش حمایت و پشتیبانی می کنیم، باور داریم که این گونه نمایش‌های جعلی که از سوی کدام جریانی به نام مذاکرات صلح برگزار می‌شود، افزون بر این که کارآیی ندارد، امکان آن موجود است که برای فریب اذهان عامه مردم باشد و یا هم برای حصول امتیازات مالی از دولت افغانستان و یا هم از کشور های دیگر.

به نظر سرمقاله نویس در گذشته نیز چنین کاری صورت گرفته بود و شخص مغازه داری که با طالبان هیچ‌گونه پیوندی نداشت، جانب دولت افغانستان و شورای عالی صلح را اغفال کرد و از طرف دولت با مقداری پول فرار کرد.