روزنامه‌های کابل: توزیع شناسنامه‌ الکترونیک باعث تنش می‌شود

افغانستان حق نشر عکس 8am

روزنامه‌های امروز کابل، (شنبه ۲۸ دلو/ بهمن) توزیع شناسنامه‌های الکترونیک را در این کشور مهم دانسته و از مقام‌های افغانستان خواسته که تنش‌هایی را که در این زمینه ایجاد شده حل کنند.

روزنامه افغانستان‌ما با اشاره به تعویق چندین ساله شناسنامه‌های الکترونیک نوشته که ابهام در تعریف «قومیت» یکی از دلایت این تعویق بوده است.

به نظر نویسنده آن چه در قانون اساسی آمده، تنها از چهارده قوم نام برده شده است. در حالی که اکنون هم اقوام خرد و ریز سر برداشته‌اند و هم برخی از اداره های دولتی بدون دقت کافی فهرستی از اقوام کشور منتشر کرده‌اند که مغایر واقعیت‌های جامعه است.

سرمقاله نویس افزوده که این امر سبب شده تا برخی از اقوام از تقلیل یافتن یک قومیت در خرده قومیت‌های متکثر احساس خطر کنند. این مشکل البته که هم چنان پابرجا خواهد بود. چه کلمه افغان و قومیت در تذکره های الکترونیکی ذکر شود یا نشود.

نویسنده افغانستان ما معتقد است که دلیل دیگر تعویق‌های مکرر و بدون منطق توزیع شناسنامه‌ الکترونیک، کشمکش افراط گرایان قومی است و این مشکل بدون به وجود آمدن اجماع ملی و وفاق اجتماعی قابل حل نیست.

سرمقاله نویس افزوده که توزیع شناسنامه الکترونیک باید مبتنی بر اجماع ملی و رضایت عمومی مردم افغانستان باشد.

روزنامه اطلاعات روز نیز نوشته که برای بازگشایی گره کور توزیع شناسنامه و حل اختلاف‌نظرها بر سر آن فراتر از قوانین مدون، نیاز به هوشمندی سیاسی و آینده ‌نگری معطوف به تامین ثبات است. در حال حاضر علی‌رغم صراحت قانون ثبت احوال نفوس در مورد محتوای شناسنامه‌ای الکترونیکی، توزیع آن با خطرهای بسیاری همراه است‌.

به نظر نویسنده این روزنامه تداوم تنش‌ها راه را بر تسویه حساب‌ها سیاسی باز می‌کند و با توجه به شکنندگی امنیت و حاکمیت دولت، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های قومی شود. ادبیات نفرت‌بار قومی هم‌اکنون نیز فضای سیاست را آکنده است و مساله‌ای توزیع شناسنامه بادی خواهد بود که بر آتش آن خواهد دمید.

حق نشر عکس daily afghanistan

سرمقاله نویس افزوده که به نظر می‌رسد حل این مشکل باید به پارلمان هفدهم واگذار شود. این کار از یک سو موجب تمرکز حکومت به برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد شد و از سویی نیز سبب کاهش مشکلات حکومت وحدت ملی می‌گردد. به جای بازکردن تمام مشکلات کشور لازم است با نگاه معطوف به حفظ منافع ملی، اعضای حکومت و گروه‌های سیاسی به برگزاری شفاف انتخابات و کاهش‌ تنش‌های سیاسی همت بگمارند.

روزنامه ۸صبح نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی اول باید بپذیرند که به دلیل بی‌کفایتی سیاسی‌شان ثبت مشخصات شهروندان در یک کارت الکترونیک، بدل به یک جنجال کلان قومی شد. جنجالی که طرف‌های درگیر آن از مطالبات قومی خود کوتاه نمی‌آیند و به هم‌دیگر فحش و دشنام می‌دهند.

به نظر نویسنده در قدم بعدی باید سران حکومت هر چه زودتر در این مورد تفاهم ایجاد کنند. رهبران حکومت در نشست امروز شان باید روی راهکارهای ایجاد یک توافق سیاسی همگانی روی شناسنامه‌های الکترونیک گفتگو کنند و به توافق برسند.

نویسنده افزوده که سران حکومت نباید بیش از این، به گونه‌ای موضع‌گیری کنند که جنجال‌های قومی حاد شود. برخی از مشاوران رهبران حکومت به آنان مشوره می‌دهند که از طریق داغ‌کردن جنجال‌های تباری، پایگاه قومی ایجاد کنند. رهبران حکومت باید بدانند که این روش اشتباه است. افغانستان کشور قوم‌ها است و سیاست‌مداران ناگزیر هستند که آرای همه‌ای اقوام را داشته باشند. بنابراین ضروری است که سران حکومت به هواداران خود اطمینان بدهند که شناسنامه‌ الکترونیک، فقط سندی برای ثبت مشخصات شهروندان است نه یک آرمان ایدئولوژیک.

روزنامه ماندگار نوشته که همزمان با پخش گزارش‌ها مبنی بر توزیع شناسنامه‌های الکترونیک از سوی ارگ، شماری از شهروندان، نهادهای مدنی و اعضای مجلس نمایند‌گان با پخش اعلامیه‌های جداگانه، خواهان توقف این روند و حل جنجال‌های قانونی بر سر توزیع آن شده اند.

به نوشته نویسنده، مسئولان در "جبهه دفاع از هویت" که متشکل از ۱۵ جریان مدنی و سیاسی است، می‌گویند که حکومت وحدت ملی "حق تعیین تکلیف هویت اقوام" را ندارد. آنان مسئولان در ارگ را متهم به "ماجراجویی" در پیوند به توزیع شناسنامه‌های الکترونیک می‌کنند و تاکید دارند که سران ارگ می‌خواهند هویت اقوام را "تحریف" کند.

حق نشر عکس Mandegar

مقاله نویس این روزنامه افزوده که به گفته اعضای جبهه دفاع از هویت: "اگر حکومت نیت خدمت و پاسداری از قانون را دارد، شناسنامه‌های الکترونیک را تنها و تنها بر بنیاد قانون توشیح شده ثبت احوال نفوس توزیع کند. هر نوع اقدام غیر از قانون ثبت احوال نفوس، تصمیی است مغرضانه و پیامد ناگوار در پی خواهد داشت."

روزنامه آرمان ملی نوشته شناسنامه‌های الکترونیک باید دارای مواصفات شهروندی هر شهروند کشور از هر قوم و قبیله باشد. اختلاف بر سر این است که مردم از حکومت می‌خواهند تا نام ملت همه را "افغان" ننویسد؛ زیرا باور این است که واژه افغان به معنی پشتون است و درج آن در شناسنامه الکترونیک متعلق به اقوام غیرپشتون، زیر پا گذاشتن هویت‌ شهروندان غیرپشتون است.

سرمقاله نویس افزوده در حالی که اوضاع در کشور بحرانی و متشنج است و بد امنی و جنگ نیز معضل دیگر در کنار آن است، اینگونه تنش‌ها، آتش نفاق و شقاق را بیشر می‌کند.

نویسنده افزوده که دولت باید این ظرافت‌های موجود را مد نظر بگیرد. نمی‌توان نظرات مردم را در این خصوص نادیده بگیرد و کاری کند که اسباب دردسری دیگر در میان مردم شود.