روزنامه‌های کابل: تاپی امید جدید به مردم افغانستان

افغانستان حق نشر عکس Etilaatroz

دیروز کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند در افغانستان آغاز شد. بیشتر روزنامه‌های کابل مطالب تحلیلی و سرمقاله‌های خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند.

روزنامه افغانستان ما نوشته که آغاز پروژه تاپی در افغانستان "القای نوعی امنیت روانی" برای مردم افغانستان است.

سرمقاله نویس معتقد است "که مردم افغانستان پس از چهار دهه جنگ و منازعه خونین که تا کنون ادامه دارد، به لحاظ روانی و اعتماد به حکومت مرکزی به شدت آسیب دیده است. شکاف‌های اجتماعی و نفرت پراکنی های قومی باعث شده است که مردم افغانستان متاسفانه هر روز از همدیگر دورتر شوند."

نویسنده این روزنامه افزووده که همگرایی و همدیگر پذیری با عملی شدن پروژه‌هایی چون تاپی رونق خواهد گرفت و تقویت خواهد شد. "پیام‎‎های تاپی برای مردم افغانستان، امنیت روانی، اعتماد به حکومت، همگرایی اجتماعی، امید به زندگی و باور به شکوفایی این سر زمین است."

روزنامه اطلاعات روز تاپی را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی افغانستان دانسته و نوشته که نباید از چالش‌ها و خطراتی که می‌تواند این پروژه را زمین‌گیر کند، غافل شد.

به نظر نویسنده پروژه‌ تاپی ومانند آن فرصت‌های اقتصادی کم‌نظیری را با توجه به وضعیت رقت‌انگیز افغانستان، در اختیار این کشورمی‌گذارد، "اما مدیریت و استفاده از این فرصت‌ها بستگی به ثبات سیاسی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای مبتنی بر رشد فراگیر اقتصادی و سیاسی است".

سرمقاله نویس اطلاعات روز نوشته که دولت باید رشد برابر اقتصادی را که از موجبات تامین برابری در توزیع قدرت سیاسی است، بپذیرد و برای تقویت آن برنامه‌ریزی کند. "چنان‌چه بی‌ثباتی سیاسی و معدودسالاری در توزیع قدرت و ثروت مانند گذشته ادامه یابد، این پروژه و پروژه‌های مشابه اولا به سرانجام نمی‌رسند، ثانیاً چنان‌چه به سرانجام رسد، مقدمات توسعه را که متضمن کاهش فقر، بی‌ثباتی سیاسی و تنش‌های اجتماعی است، فراهم نمی‌تواند."

روزنامه ۸صبح نوشته که افتتاح پروژه تاپی رویای افغانستان را برای اتصال منطقه تحقق خواهد بخشید. "جامعه‌ا‌ی جهانی از رویای اتصال منطقه حمایت می‌کند. جامعه‌ا‌ی جهانی از سیاست اقتصادمحور کشورهای منطقه در قبال یک دیگر حمایت می‌کنند."

حق نشر عکس 8am

نویسنده افزوده که هیچ کشور دنیا از سیاست خطرناکی که نظامیان پاکستان در قبال افغانستان دنبال می‌کنند، حمایت نمی‌کند. "وقتش است که نظامیان پاکستان به منافع مردم افغانستان و منافع منطقه‌ای بیندیشند و عمق استراتژیک را در رویای اتصال منطقه و حاکمیت نظم دولتی درافغانستان جستجو کنند."

سرمقاله نویس معتقد است که نظامیان پاکستان بیشتر ازاین نمی‌توانند به سیاست امنیتی هندمحور در قبال افغانستان ادامه دهند. آنان باید به اجرا پروژه‌های مثل تاپی کمک کنند. این رویای اتصال منطقه است که امنیت می‌آورد.

روزنامه ماندگار نیز نوشته که تاپی می‌تواند منطق تعامل قدرت‌های رقیب بر سر افغانستان را که اکثراً به این کشور به چشم میدان جنگ‌های نیابتی نگاه کرده‌اند، متحول بسازد. "این تحول به‌شرط دیپلماسی فعال و دوراندیشانه حکومت افغانستان می‌تواند صفحه سفیدی را برای همکاری‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری یک نظم امنیتی جدید در محور افغانستان بگشاید."

سرمقاله نویس افزوده که اکنون دیپلماسی و ظرفیت دولت افغانستان، شرط اساسی برای سمت‌وسودهی مطلوب به این پروژه و استفاده از آن در جهت رسیدن به امنیت پایدار در همکاری منظم با کشورهای منطقه است.

نویسنده افزوده که افغانستان، چشمه دوم تاپی پس از ترکمنستان محسوب می‌شود. یک دیپلماسی کارا می‌تواند تاپی را از زمین افغانستان به سمت همکاری‌های بیشتر و دامنه‌دارتر اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی سوق دهد و در نهایت از دل این پروژه، یک الگوی نوین برای مجموعه‌های امنیتی و نظم‌های منطقه‌ای تعریف و ترسیم کند.

حق نشر عکس daily afghanistan

روزنامه آرمان ملی نوشته که پروژه تاپی برای افغانستان هم فرصتی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری خواهد بود و "هم امکان انعطاف مخالفان مسلح وجود دارد که از جنگ و درگیری دست بکشند و به مذاکرات صلح تن دهند."

به نظر نویسنده تامین امنیت پروژه تاپی برای افغانستان بسیار مهم است؛ زیرا با توجه به پایان یافتن کار رئیس جمهور غنی در اول جوزای/ خرداد سال آینده و آغاز جار و جنجال‌های سیاسی، ممکن است به امنیت پروژه تاپی چندان توجه نشود.

سرمقاله نویس پیشنهاد کرده که برای تامین امنیت پروژه تاپی از همین اکنون یک کمیسیون ملی ایجاد شود و این کمیسیون راه های تامین امنیت پروژه تاپی را بررسی و تصامیم این کمیسیون دور از غوغای رهبری و یا این که چه کسی در رأس رهبری دولت قراردارد و یا قرار می گیرد، عملی شود.