طالبان پس از درگیرهایی سنگین وارد قندوز و هلمند شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان پس از درگیرهایی سنگین وارد قندوز و هلمند شدند

گروه طالبان به ولایت‌های قندوز و هلمند حمله کرده و به گفته مقام‌های افغان توانسته اند بخش هایی از دو ولایت را تصرف کنند. درگیری سنگین هم اکنون در ولایت قندوز جریان دارد. در ولایت هلمند هم اداره ولسوالی مهم ناوه به دست طالبان افتاده است. دولت مرکزی تصمیم گرفته نیروهای ویژه خود را به ولایت آسیب پذیر قندوز اعزام کند. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده گزارش می‌دهد.