روزنامه‌های کابل: سه شنبه، ۱۳ میزان

تهاجم گسترده طالبان از چند سو به شهر قندوز در شمال افغانستان و ارتباط آن با کنفرانس بین‌المللی بروکسل، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه‌های چاپ امروز کابل است.

گروه طالبان بامداد دیروز (۱۲ میزان/مهر) و در واقع، یک روز پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل، که برای اعلام تعهدات مالی تازه جامعه جهانی به افغانستان امروز برگزار می‌شود، به شهر استراتژیک قندوز حمله کردند و تا میدان مرکزی آن پیش رفتند.

Image caption روزنامه اطلاعات روز

ماندگار در سرمقاله خود این ادعا را مطرح کرده که ادامه جنگ و تکرار "فاجعه‌های جنگی" بیانگر آن است که "ارگ و برخی حلقات مرتبط با آن، به دلایل قومی" بازی سیاسی را راه انداخته‌اند که براساس آن طالبان در میدان‌های جنگ حفظ و نیروهای دولتی را در جغرافیای گسترده‌ای در جنگی فرسایشی درگیر می‌کنند.

نویسنده ماندگار افزوده که دولت به دنبال سقوط موقت شهر قندوز به دست گروه طالبان، یک سال از آن می‌گذرد، نه تنها هیچ اراده‌ای برای بیرون راندن این گروه نداشته، بلکه زمینه تقویت بیشتر آن را فراهم کرده است. به باور نویسنده، فساد در نهادهای امنیتی و "بدرفتاری با سربازان" باعث شده که گروه طالبان نیرومندتر شود.

این روزنامه منتقد در ادامه تحلیل خود مدعی شده که محافلی در بیرون و درون نظام در حال تقویت نظریه‌ای به حمایت از گروه طالبان هستند که ریشه‌های قومی و قبیله‌ای است. به نظر ماندگار، این همان نگاهی است که اخیراً حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین براساس آن گروه طالبان را "نیروهای خودی" خواند.

سرمقاله‌نویس ماندگار هشدار داده که اگر جلو گسترش این دیدگاه گرفته نشود، سرانجام، مردم‌سالاری در کشور جایش را به "استبداد قبیله‌ای" خالی خواهد کرد. روزنامه توصیه کرده که باید روابط قومی با "تروریستان" قطع و آنها باید در میدان‌های جنگ محاصره و سرکوب شوند.

اما هشت صبح در سرمقاله خود نوشته که مردم افغانستان و جامعه جهانی تسلیم اراده طالبان نخواهند شد. از نظر این روزنامه، "روشن است که طالبان نمی‌توانند اقامت طولانی در شهر قندوز داشته باشند"، چرا که این گروه توانایی آن را ندارند که شهرها را اداره کنند.

به باور سرمقاله‌نویس هشت صبح، گروه طالبان می‌خواست موضوع‌های خبری را اشغال کنند و کنفرانس بین‌المللی بروکسل را تحت‌الشعاع قرار دهد. نویسنده با این استدلال که مردم خواستار بازگشت طالبان نیستند و دولت از حمایت گسترده اجتماعی و بین‌المللی برخودار است، تاکید کرده که این گروه در شهر قندوز ماندنی نیست.

روزنامه افزوده جهان و مردم افغانستان تصمیم گرفته‌اند که هر طوری شده، نهادهای دولتی را در این کشور سرپا نگهدارند. به نظر هشت صبح، سقوط یک شهر یا یک ولایت به دست گروه طالبان نمی‌تواند اراده آنها را تغییر دهد. نویسنده برگزاری کنفرانس بروکسل را نشانه‌ای از اراده جدی جامعه جهانی در این مورد دانسته است.

Image caption هشت صبح

با این حال، روزنامه افغانستان معتقد است که "شکست‌های پی در پی" می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد. از نظر این روزنامه، چنین شکست‌ها در گام نخست می‌تواند روحیه نیروهای مسلح را تضعیف کند و در گام دوم این تصور را تقویت خواهد کرد که توانایی سربازگیری و جنگ را به اندازه کافی دارد.

محمدرضا هویدا در این مطلب افزوده که پیامد دیگر دست به دست شدن شهر قندوز می‌تواند دسترسی طالبان به تجهیزات بیشتر باشد. به باور سردبیر روزنامه افغانستان، این امر نیز مهم است که دست به شدن شهر می‌تواند اعتماد مردم به نیروهای امنیتی را کاهش دهد و در نهایت باعث آواره شدن ساکنان آن شود.

سرمقاله‌نویس روزنامه افغانستان در ادامه تحلیل خود تاکید کرده که شکست‌های پی در پی حکومت وحدت ملی می‌تواند بر روابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان تأثیر منفی بگذارد. نویسنده هشدار داده که "نمایش جنگ و گریز" می‌تواند ضعف دولت را نشان دهد ـ چیزی که می‌تواند باعث کاهش اعتماد همگانی به دولت شود.

اطلاعات روزتاکید کرده که جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل به چیزی بیشتر از کمک مالی به افغانستان فکر کنند، چرا که به نظر نویسنده، دولت افغانستان در حال حاضر حتی بودجه توسعه‌ای کنونی خود را نمی‌تواند بیشتر از ۳۵ درصد مصرف کند. ناامنی، فساد اداری و سیاسی در نهادهای دولتی، از دلایل هستند که روزنامه به آنها اشاره کرده است.

سرمقاله‌نویس اطلاعات روز پیشنهاد کرده که جامعه جهانی باید "کنترل جنگ" در افغانستان، تقویت نیروهای مسلح این کشور و گسترش حاکمیت دولتی را در محور توجه خود قرار دهد. نویسنده همچنین تاکید کرده که "حامیان تروریسم در افغانستان" هم باید تحت فشار قرار گیرند و حکومت برای انجام اصلاحات واقعی" به صورت دقیق‌تری نظارت شود.

اطلاعات روز در ادامه تحلیل خود افزوده که کمک‌های مالی تازه به افغانستان مهم و حیاتی است، ولی توجه به زمینه‌های مصرف آن در داخل افغانستان به منظور توسعه کشور و برداشتن موانع در این راستا موضوع ضروری‌تری است. نویسنده هشدار داده که اگر در کنار کمک‌های تازه افغانستان به بحث امنیت و فساد توجه نشود، موثر نخوهد بود.

مطالب مرتبط