نگاهی به کمک های جهانی به افغانستان در آستانه کنفراس بروکسل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کمک های جهانی به افغانستان در آستانه کنفراس بروکسل

فردا در بروکسل، پایتخت بلژیک، نمایندگان حدود هفتاد کشور و بیست سازمان بین المللی جمع می شوند و درباره ادامه حمایت سیاسی و مالی شان از دولت افغانستان گفت و گو می کنند. انتظار می رود تعهداتی هم برای کمک به توسعه و بازسازی افغانستان صورت بگیرد. کنفرانس بروکسل به میزبانی مشترک اتحادیه اروپا و دولت افغانستان برگزار می شود.

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت، در این نشست حضور خواهند داشت. داوود قاری زاده نگاهی کرده به کمک های جهانی که پس از سقوط طالبان به این کشور شده