شبه نظامیان قندور را برای سومین روز هدف قرار دادند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شبه نظامیان قندور را برای سومین روز هدف قرار دادند

در شمال افغانستان، نیروهای دولتی با حمایت نیروهای آمریکایی در تلاشند تا طالبان را از قندوز و حومه بیرون برانند. هزاران نفر از ساکنان از شهر فرار کرده‌اند. برای سومین روز شبه نظامیان قندور را هدف قرار داده‌اند. شهری که پارسال هم مدتی دست آنها بود. جزئیات بیشتر از اسماعیل شهامت: