تعهد بیش از ۷۰ کشور برای ثبات و پیشرفت افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعهد بیش از ۷۰ کشور برای ثبات و پیشرفت افغانستان

نمایندگان بیش از ۷۰ کشور در بروکسل تعهد دادند افغانستان را تنها نگذارند. میزبان این نشست اتحادیه اروپا بود و بیش از ۱۵ میلیارد دلار برای تامین هزینه های افغانستان در چهار سال آینده وعده داده شد. تعهدی که آینده افغانستان درگروی آن است. کشوری که نه تنها در حدود نیمی از آن نیروهای دولتی با گروه های شبه نظامی درگیر هستند بلکه بشدت دچار فساد اداری و مالی است. گزارش داود قاری‌زاده از این نشست را ببینید.