جنگ شدید در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان، جریان دارد

Image caption ولایت هلمند از جمله ولایت‌های ناامن در افغانستان است

ساکنان محلی در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان، می‌گویند که درگیری در نزدیکی این شهر شدت گرفته است و طالبان حوزه چهارم این شهر را در کنترل خود دارند.

در همین رابطه مقام‌های ولایت هلمند در خبرنامه‌ای گفته‌اند که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در لشکرگاه، به طالبان تلفاتی وارد شده است. آنها درباره اظهارات ساکنان محلی جزئیاتی ارایه نداده‌اند.

سردار همدرد، رئیس جامعه مدنی هلمند، به بی‌بی‌سی گفت که با شدت گرفتن نبرد در حومه شهر، دسترسی مردم به خدمات صحی/بهداشتی محدود شده و مخالفان مسلح حتی بر مرکز شهر راکت شلیک کرده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه ،نیروهای امنیتی افغان از هوا و زمین بر مواضع طالبان آتش گشوده‌اند. گروه طالبان تاکنون در مورد جنگ هلمند به رسانه‌ها اطلاعی نداده‌اند.

در حال حاضر گروه طالبان چندین ولسوالی هلمند را در کنترل خود در آورده و به گفته ساکنان محلی ساحات زیاد را مین‌گذاری کرده‌اند.

ولایت استراتژیک هلمند از یک ماه بدین سو در ولسوالی‌های خود شاهد درگیری های سنگین بود.