'120 کشته طالبان' در نبرد قندوز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'۱۲۰ کشته طالبان' در نبرد قندوز

پس از چهار روز درگیری نفس‌گیر، مقام‌های افغان می‌گویند که طالبان را از شهر استراتژیک قندز در شمال افغانستان بیرون رانده‌اند. به گفته این مقام‌ها، یکصد ‌و ‌بیست جنگجوی طالبان و دوازده سرباز افغان در این درگیری‌ها کشته شده‌اند. اسماعیل شهامت گزارش می دهد.