فساد اداری در افغانستان؛ 'سربازان ناموجود حقوق می‌گیرند'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فساد اداری در افغانستان؛ 'سربازان ناموجود حقوق می‌گیرند'

نهاد آمریکایی ناظر بر هزینه های بازسازی افغانستان، موسوم به سیگار، از پنتاگون خواسته تا توضیح دهد چگونه هزاران سرباز و پلیس افغان که وجود خارجی ندارند، هنوز حقوق می گیرند. گفته شده فقط در ولایت هلمند، نیمی از ۲۶ هزار سربازی که برایشان حقوق تعیین شده، وجود ندارند. سیستم اداری و مالی افغانستان یکی از فاسدترین ها در جهان است. در همین حال، در شمال، نبرد بین نیروهای دولتی و طالبان وارد پنجمین روز شده.

اسماعیل شهامت گزارش می دهد.