تشدید درگیری در مرکز ولایت هلمند افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشدید درگیری در مرکز ولایت هلمند افغانستان

علاوه بر کابل این روزها چند ولایت در افغانستان شاهد ناآرامی های گسترده و درگیریهای خونین بوده است. امروز صدها کوماندو و نیروی تازه نفس افغان به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رسیده اند تا حملات گروه طالبان را مهار کنند. جنگنده های افغانستان هم مواضع طالبان را در نزدیک لشکرگاه بمباران کرده اند. بسیاری از ساکنان لشکرگاه سعی می‌کنند از جنگ فرار کنند. اسماعیل شهامت گزارش می دهد.