حمله طالبان به کنسولگری آلمان در مزار شریف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله طالبان به کنسولگری آلمان در مزار شریف

یک سخنگوی ناتو گفته حمله دیشب به کنسولگری آلمان در مزارشریف آسیب زیادی به این ساختمان زده. یک مهاجم انتحاری خودروی بمبگذاری شده اش را به دیوار کنسولگری کوبید. دستکم ۶ غیرنظامی کشته شده اند و ۱۳۰ نفر زخمی. طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفته. مزار شریف مرکز ولایت شمالی بلخ است و سومین شهر بزرگ افغانستان.

عنایت شهیر گزارش می دهد.