استیضاح سه وزیر کابینه دولت وحدت ملی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استیضاح سه وزیر کابینه دولت وحدت ملی افغانستان

امروز در کابل سه وزیر برکنار شدند. مجلس افغانستان می گوید، این سه وزیر در مصرف بودجه ناتوان بوده اند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، نسرین اوریا خیل، وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ، وزیر فواید عامه. ریاست جمهوری افغانستان از پارلمان خواسته تا استیضاح وزرا را متوقف کند.

ارشاد هنریار گزارش می دهد.