رد صلاحیت دو وزیر دیگر در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رد صلاحیت دو وزیر دیگر در افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان، امروز هم دو وزیر را سلب صلاحیت کرد؛ وزیران معارف و ترانسپورت یا حمل و نقل،اما به اِکلیل حکیمی، وزیر مالیه، رای اعتماد داد. نمایندگان مجلس، امروز در غیاب وزیران، رای گیری کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، از مجلس خواسته که روند استیضاح وزیران را متوقف کند و به انها فرصت بیشتری بدهد. دیروز هم مجلس افغانستان صلاحیت سه وزیر دیگر را سلب کرد.

اسماعیل شهامت گزارش می دهد.