مجلس نمایندگان افغانستان سه وزیر دیگر را استیضاح و یک وزیر را برکنار کرد

حق نشر عکس .
Image caption از راست به چپ آقای نادری و آقای انور امروز در سمتهای خود ابقا شدند ولی خانم مومند سلب صلاحیت شد

مجلس نمایندگان افغانستان امروز دوشنبه ۲۴ عقرب/ آبان فریده مومند وزیر آموزش عالی، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان را برای استیضاح به مجلس فراخوانده بود که هیج یک در جلسه استیضاح حاضر نشدند.

مجلس با رأی گیری غیابی به فریده مومند وزیر آموزش عالی افغانستان رای عدم اعتماد داد و او را سلب صلاحیت و از کار برکنار کرد.

وزیر شهرسازی و مسکن و و زیر عدلیه افغانستان هر دو دوباره در سمت‌های شان ابقا شدند.

در نشست امروز که همانند جلسه روزهای گذشته مجلس پر تنش بود، ۲۰۲ نماینده مجلس حضور داشتند. وزیرانی که اگر ۱۱۸ رای عدم اعتماد می‌گرفتند از کار برکنار می‌شدند.

در نشست امروز آقای نادری توانست رای اعتماد ۱۳۵ تن از نمایندگان مجلس را بگیرد و فقط ۵۹ نفر به او رای عدم اعتماد دادند.

آقای انور توانست ۹۵ رای تایید بگیرد و ۱۰۱ نماینده مجلس به او رای عدم اعتماد دادند که برای برکناری او کافی نبود.

اما خانم مومند ۱۳۱ رای عدم اعتماد گرفت و نتوانست همچنان به عنوان وزیر آموزش عالی باقی بماند.

در نشست علنی امروز مجلس نمایندگان، اغلب اعضای مجلس حاضر نشدن وزیران در جلسه استیضاح را به معنی تقابل حکومت با قوه قانون گذاری تلقی کردند.

اما شماری از نمایندگان هم خواستار تعویق روند استیضاح بودند.

در روزهای اخیر ۹ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان استیضاح شده اند که فقط سه وزیر در سمت خود ابقا شدند و شش وزیر دیگر رای اعتماد نگرفته‌اند.

مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را به دلیل مصرف نکردن بودجه توسعه‌ای برای استیضاح فرا خوانده است که تاکنون فقط سه وزیر در مجلس حضور یافته‌اند و بقیه به صورت غیر حضوری استیضاح شده‌اند.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط