شکایت دولت افغانستان به دادگاه عالی در پی برکناری شش وزیر در مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت دولت افغانستان به دادگاه عالی در پی برکناری شش وزیر در مجلس

رییس جمهوری افغانستان از وزیرانی که مجلس آنها را برکنار کرده، خواسته تا رای دادگاه عالی به کارشان ادامه دهند. اشرف غنی در جلسه ی فوق العاده کابینه این را اعلام کرده. پیش‌تر دولت از دادگاه عالی خواسته بود که پرونده استیضاح وزیران در پارلمان را بررسی و تفسیر کند. مجلس امروز هم سه وزیر شهرسازی، عدلیه و آموزش عالی را استیضاح و فریده مومند، وزیر آموزش عالی را رد صلاحیت کرد. به رغم مخالفت رئیس جمهوری، روند استیضاح وزیران همچنان ادامه دارد. ارشاد هنریار از کابل گزارش می دهد