استیضاح ۴ وزیر در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استیضاح ۴ وزیر در افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان امروز هم چهار وزیر دیگر را استیضاح کرد. عبدالرازق وحیدی، وزیر مخابرات سلب اعتماد شد و اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در پست‌شان باقی ماندند. در چهار روز گذشته، هفت وزیر رد صلاحیت شده‌اند.

اسماعیل شهامت، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.