انفجار انتحاری در 100 متری کاخ ریاست جمهوری افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار انتحاری در ۱۰۰ متری کاخ ریاست جمهوری افغانستان

یک بمبگذار انتحاری در ۱۰۰ متری کاخ ریاست جمهوری افغانستان خود را منفجر کرد و دست کم چهار نفر را کشت. وزارت داخله می‌گوید ۱۳ نفر هم زخمی شده اند. ظاهرا هدف، اتوبوس محافظان شخصیت های برجسته دولتی بوده است. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.