چرا حفیظ منصور دیگر از آموزش اسلامی در دانشگاههای افغانستان حمایت نمی کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار حفیظ منصور در مورد گسترش افراط‌گرایی مذهبی در دانشگاه‌های افغانستان

انتقاد تند یک نماینده مجلس افغانستان از شیوه تدریس فرهنگ اسلامی در دانشگاهها، بحث‌برانگیز شده. حفیظ منصور، در مجلس گفته: «تدریس جهان بینی و فقه اسلامی» - تحت نام «ثقافت اسلامی»، به گسترش «افراط گرایی مذهبی و حتی تروریسم» در دانشگاه‌ها، دامن می زند. آقای منصور- که خود را روشنفکر دینی می‌داند- می‌گوید ترویج افراطگرایی، بقای دولت افغانستان را هم به خطر می‌اندازد. ایوب آروین، در گفتگویی با آقای منصور، پرسیده چطور او که قبلا از آموزش اسلامی در دانشگاهها حمایت می کرد، حالا نظرش را عوض کرده؟