گشایش خط آهن افغانستان- ترکمنستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گشایش خط آهن افغانستان- ترکمنستان

خط آهن افغانستان- ترکمنستان امروز با حضور روسای جمهوری دو کشور گشایش یافت. «محمد اشرف غنی» و «قربان قلی بردی محمدف»، این پروژه را -برای توسعه همکاریهای منطقه ای- «با اهمیت» خواندند. آقای غنی گفت که تلاش افغانستان این است که چین و ایران از طریق خط آهن به هم متصل شوند. هارون نجفی زاده گزارش میدهد.