پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه جدید وزارت معارف افغانستان برای مبارزه با بی‌سوادی

تلاش ها در افغانستان برای تشویق دختران به تحصیل جریان دارد. اما موانع فرهنگی و امنیتی مانع بیش از سه میلیون نفردرگوشه و کنار کشور شده است. وزارت معارف افغانستان از برنامه جدید گسترده برای ریشه کن کردن بی‌سوادی گفته است.

عالیه رجایی در گزارشش می‌گوید نهادهای غیردولتی آموزشی هم برای کمک به دختران محروم آستین بالا زده اند. این گزارش را ببینید.