جوانان افغان با پیام آرامش و آموزش دست به قلم شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جوانان افغان با پیام آرامش و آموزش دست به قلم شدند

در کابل نمایشگاه عکسی به نام صلح آغاز شده و در آن جوانانی از ولایت های کابل، بلخ، سمنگان، قندوز و بدخشان عکس‌ها و پیام‌هایی با موضوع صلح و آموزش را به نمایش گذاشته اند. این نمایشگاه را ادارۀ توسعه بین المللی آلمان برای تقویت صلح در افغانستان برگزار کرده.

ارشاد هنریار از کابل گزارش می دهد.