پای صحبتهای زنی آمریکایی که شصت سال پیش افغانستان را به دنیا معرفی کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پای صحبتهای زنی آمریکایی که شصت سال پیش افغانستان را به دنیا معرفی کرد

در افغانستان یک زن ۸۹ ساله لقب مادربزرگ ملت را دارد. اما نانسی دوپری افغان نیست و آمریکایی‌ است. او مورخی است که کتابهای زیادی برای شناساندن افغانستان به جهان نوشته. خانم دوپری برای نخستین بار در جوانی به افغانستان پا گذاشت و عاشق فرهنگ و مردم این کشور شد. او هم‌چنان برای شناساندن افغانستان تلاش می‌کند؛ این بار برای جوانان افغان. عالیه رجایی پای صحبت نانسی دوپری نشسته است.