ابتکار جوانان کابل، برای تشویق کارهای داوطلبانه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابتکار جوانان کابل، برای تشویق کارهای داوطلبانه

امروز در کابل گروهی از جوانان به بهانۀ روز جهانی "رضاکاران" یا داوطلبان، برای پاکسازی بزرگترین تفریحگاه پایتخت افغانستان دست به کار شدند. این جوانان، هدفشان از این کار را، "نهادینه سازی فرهنگ کار داوطلبانه" در میان نسل جوان اعلام کردند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.