اعتصاب اتحادیه حمل و نقل افغانستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب اتحادیه حمل و نقل افغانستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات

اتحادیه حمل و نقل افغانستان گفته به دلیل عدم رسیدگی دولت به مشکلاتشان، از دوشنبه اعتصاب می کنند. این اتحادیه، کارمندان وزارت‌خانه‌های فواید عامه، داخله، ترانسپورت و مالیه را متهم کرده که از کامیون داران اخاذی می کنند.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.