میراثی مرگ آور از جنگ دامنه دار افغانستان؛ دولت کابل بودجه کافی برای مین روبی ندارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میراث جنگ افغانستان؛ دولت کابل بودجه کافی برای مین روبی ندارد

دولت افغانستان می‌گوید ماهانه حدود صد و پنجاه نفر در انفجار مین در کشور کشته می شوند. مین‌های باقی مانده از جنگ‌های دوامدار افغانستان همچنان در سی درصد مناطق کشور وجود دارد. دولت هشدار داده که توجه جامعه جهانی به مین روبی کاهش یافته. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل می‌گوید برنامه مین روبی سالانه حدود هشتاد میلیون دلار هزینه دارد و دولت، امسال تنها ۴۰% درصد این پول را دریافت کرده.