خانه آزادی: ۷۰ درصد مردم از عملکرد نمایندگان مجلس افغانستان راضی نیستند

نمایندگان حق نشر عکس خانه آزادی
Image caption این نهاد گفته که براساس نظرسنجی، نمایندگان مجلس در افزایش فساد در افغانستان دست دارند

خانه آزادی افغانستان که یک نهاد غیر دولتی است، اعلام کرده که نظر سنجی این نهاد نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مردم در کابل پایتخت و ولایت‌های این کشور از عملکرد اعضای مجلس نمایندگان ناراضی هستند.

به گفته این نهاد این نظر سنجی در۳۴ ولایت افغانستان انجام شده و تنها ۱۶ درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی گفته‌ اند که از کار مجلس نمایندگان افغانستان رضایت دارند.

نویسندگان گزارش خانه‌آزادی مدعی هستند که مردم معتقدند، نمایندگان مجلس افغانستان در افزایش فساد دست دارند.

۳۷ درصد شرکت کنندگان این نظر سنجی معتقدند که نمایندگان مجلس به صورت مستقیم در افزایش فساد نقش داشته‌اند.

تنها ۸ درصد از کسانی‌که در این نظر سنجی شرکت کرده‌اند از عملکرد نمایندگان در روند مبارزه با فساد ابراز رضایت کرده‌اند.

سید روح‌الله رضوانی، از نویسندگان این گزارش به خبرنگاران گفت که براساس یافته‌های خانه آزادی، نمایندگان در مراجعه به وزارت خانه‌ها و نهادهای حکومتی بیشتر خواسته‌های شخصی داشته‌اند.

او افزوده که ۴۷ درصد از شرکت کنندگان در این ارزیابی معتقدند که نمایندگان در زمان مراجعه به مسئولان حکومتی پی‌گیر حل مشکلات و منافع شخصی خود بوده‌اند.

آقای رضوانی گفت که تنها ۱۱ درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی گفته‌اند که نمایندگان مجلس در زمان مراجعه به نهادهای حکومتی پی‌گیر حل مشکلات مردم بوده‌اند.

حق نشر عکس خانه آزادی
Image caption براساس نظر سنجی فقط ۹ درصد از شرکت کنندگان گفته‌اند که نمایندگان مجلس به همه وظایف خود عمل کرده‌اند

در این گزارش آمده که ۲۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که نمایندگان مجلس منافع ملی را بر منافع قومی ترجیح می‌دهند.

این نظر سنجی نشان داده که ۴۵ درصد از مردم متعقدند که نمایندگان مجلس هیچ کدام وظایف خود را همانند قانونگذاری، نظارت از عملکرد حکومت و رابطه با مردم را به درستی انجام نداده است.

فقط ۹ درصد از شرکت کنندگان گفته که نمایندگان مجلس به همه وظایف خود عمل کرده‌اند.

در این گزارش آمده که ۸۷ درصد از شرکت کنندگان باور دارند که نمایندگان در تصویب بودجه ملی عادلانه و متوازن عمل نکرده‌اند.

حدود ۸۹.۶ درصد مردم، رفتار و گفتارهای نمایندگان مجلس را خلاف "نزاکت و ادب" دانسته‌اند.

تنها ۱۰.۴درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که نمایندگان "آداب و نزاکت‌های رفتاری و گفتاری" را رعایت می‌کنند.

در این گزارش آمده که ۸۸.۳ درصد از شرکت کنندگان گفته‌اند که نمایندگان در مجلس حضور منظم ندارند.

۸۳ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که حضور نمایندگان در ولایت‌ها نیز به دلیل حل مشکلات مردم نبوده و بیشتر برای رسیدگی به مسایل شخصی شان بوده ‌است.

در این نظر سنجی ۷۳۶۷ نفر مشارکت داشتند که ۷۱ درصد آنها مردان و ۲۹درصد زنان بوده‌اند.

نمایندگان مجلس این اتهامات را رد کرده‌اند.

قاضی نذیر احمد حنیفی، نماینده مردم هرات گفت که با نزدیک شدن انتخابات بعضی از کسان بجای اینکه از کارنامه خود بگویند به دیگران اتهام می‌بندند.

او گفت که زندگی او و بسیاری از نمایندگان دیگر به گونه‌ای است که نسبت به دوران قبل از عضویت در پارلمان از نظر اقتصادی بدتر شده ‌است.

به گفته آقای حنیفی خیلی از نمایندگان مجلس هنوز درخانه‌های کرایی زندگی می‌کنند.

او در مورد اینکه نمایندگان مجلس در صحبت‌ها نزاکت‌ها را رعایت نمی‌کنند، گفت که فقط یک مورد برخورد نادرست توسط یکی از نمایندگان با یکی از وزیران انجام شده ‌است.

آقای حنیفی افزود که تمام جلسه‌های مجلس به صورت مستقیم پخش می‌شود و مردم شاهد آن است.

مطالب مرتبط