راه اندازی نرم افزاری برای اطلاع رسانی درباره آزار و اذیت دختران در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه اندازی نرم افزاری برای اطلاع رسانی درباره آزار و اذیت دختران در افغانستان

آزار و اذیت خیابانی، دختران افغان را واداشته که برای مقابله با آن، نرم افزاری بسازند. این نرم افزار در تلفن های همراه نصب می شود و دختران می توانند محل وقوع بدرفتاری را به خانواده یا پلیس خبر دهند. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.