دولت افغانستان و مساله حقوق بشر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان و مساله حقوق بشر

در افغانستان یک گروه مدافع حقوق بشر برای زنده کردن یاد قربانیان حقوق بشر اشیا و لوازم قربانیان جنگ را به نمایش گذاشته‌‌است. سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر در این نمایشگاه از کوتاهی دولت در پیگرد عاملان نقض حقوق بشر که به گفته او در دولت حضور دارند، انتقاد کرده‌ است. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید دولت افغانستان از میان تامین عدالت و برقراری ثبات، دومی را برگزیده‌است.