کارمند صلیب سرخ در شمال شرق افغانستان ربوده شد

صلیب سرخ حق نشر عکس Getty Images

منابع محلی ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان تایید کردند که یک کارمند صلیب سرخ در ولسوالی علی‌آباد این ولایت ربوده شده ‌است.

نعمت‌الله تیموری، معاون سخنگوی والی قندوز به بی‌بی‌سی گفت: "این کارمند صلیب سرخ که در مسیر قندوز- بلخ در حرکت بود که توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده‌است."

او گفت که تاکنون کسی مسئولیت ربودن این کارمند را به دوش نگرفته ولی نیروهای امنیتی برای رهایی او عملیات را آغاز کرده‌اند.

صلیب سرخ نیز ربوده شدن یک کارمند خود را در ولسوالی علی آباد تایید کرده و گفته که کارمندان آنان سوار دو خودرو بودند که افراد مسلح خودرو آنان را متوقف و یک کارمندش را ربوده‌اند.

این نهاد درباره هویت این کارمندش ابراز نظر نکرده و گفته که با خانواده قربانی در تماس است.

ربوده شدن کارمندان امداد در افغانستان کم سابقه نیست. بارها مین روبها و کارمندان صلیب سرخ در این کشور ربوده شده‌اند. در چند مورد مرگ ربوده شدگان را در پی‌داشته‌است.

مطالب مرتبط