طالبان مسئولیت حمله به خانه نماینده مجلس افغانستان را پذیرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان مسئولیت حمله به خانه نماینده مجلس افغانستان را پذیرفت

طالبان مسئولیت حمله به خانۀ یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان در کابل را به عهده گرفته. در این حمله هشت نفر از جمله چهار عضو خانواده این نماینده مجلس کشته و هشت تن دیگر زخمی شده‌اند. هر سه مهاجم هم در این حمله کشته شدند. کابل در چند ماه گذشته شاهد حملات خونین بوده.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.