نگرانی مقام های محلی فراه از رقابت منفی اقتصادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی مقام‌های محلی فراه از رقابت منفی زراعتی

مقام‌های محلی فراه از آنچه که رقابت منفی اقتصادی یا دمپینگ از سوی کشورهای همسایه می‌خوانند ابراز نگرانی کرده‌اند.

فراه از ولایت‌های پیشتاز افغانستان در زمینه محصولات زراعتی است ولی در فصل برداشت سبزیجات و میوه، تولیدات مشابه ایرانی و پاکستانی با قیمت ارزانتر، بازار را کساد می‌کند.

والی فراه گفته که وضع شدن تعرفه‌های فصلی بر تولیدات خارجی تا حدی به نفع دهقانان تمام شده است.

محمد قاضی زاده گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط