سنای افغانستان طرح منع آزار زنان و کودکان را تایید کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سنای افغانستان طرح منع آزار زنان و کودکان را تایید کرد

مجلس سنای افغانستان طرح مقابله با آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد. این طرح حدود دو ماه پیش به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود. بر اساس این طرح، آزار و اذیت زنان و کودکان جرم است و مجرمان به پرداخت جریمه نقدی و در مواردی به سه تا شش ماه زندان محکوم می‌شوند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل می‌گوید که این طرح پس از توشیح رئیس جمهوری به قانون تبدیل خواهد شد.