والی بلخ به عبدالله اعتماد ندارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

والی بلخ به عبدالله اعتماد ندارد

عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، می گوید دیگر به توان تصمیم گیری سیاسی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، اعتماد ندارد. آقای نور در یک گفت و گوی اختصاصی با بی بی سی فارسی گفته که به همین دلیل خود او مذاکرات مستقیم را با رئیس جمهوری افغانستان بر سر تقسیم قدرت شروع کرده. آقای نور حامی اصلی آقای عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری بود. عطا محمد نور همچنین گفته که تصمیم گرفته پس از سیزده سال از مقام ولایت کنار برود و فعالیت های سیاسی خود را در کابل ادامه بدهد.

تاج الدین سروش از مزارشریف گزارش می دهد.