عبدالله عبدالله: طرفدار نظام پارلمانی هستم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبدالله عبدالله: طرفدار نظام پارلمانی هستم

در سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته طرفدار نظام پارلمانی است. با وجود این عبدالله عبدالله اشاره ای به برنامه‌ای برای تغییر نظام ریاستی کنونی نکرد. اشرف غنی، رئیس جمهوری هم در همین مراسم گفت که اصلاح قانون اساسی، راه قانونی خود را دارد.

هارون نجفی‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.