ژنرال ارشد افغان به دلیل دریافت رشوه به ۱۴ سال زندان محکوم شد

رشوه

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری افغانستان عبدالواسع رووفی، ژنرال پلیس افغانستان را به جرم "دریافت رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌اش" به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.

محاکمه این ژنرال وزارت داخله/ کشور افغانستان امروز(دوشنبه ۲۰ جدی/ دی) به صورت علنی در مرکز مبارزه با جرایم سنگین برگزار شد.

براساس اعلام دادگاه متهم زمانی بازداشت شد که ریاست کمیته ارزیابی تدارکات وزارت داخله افغانستان را به عهده داشت.

در جریان دادگاه این مقام ارشد افغان اتهام‌های مطرح شده علیه خود را توطئه خواند و وکیل مدافع او نیز تلاش کرد که این اتهام‌های مطرح شده را بی‌اساس ثابت کند.

در دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این ژنرال مجرم شناخته شد.

شیرآقا منیب، رئیس این دادگاه این ژنرال را به دلیل دریافت ۱۵۰ هزار دلار رشوه به مدت ۸ سال زندان و پرداخت جریمه معادل رشوه دریافت کرده، محکوم کرد.

آقای منیب همچنین او را به دلیل ساخت یک سند جعلی موتر/خودرو و استفاده از آن به مدت شش سال و شش ماه به زندان محکوم کرد.

این ژنرال ۳۵ سال سابقه کار در وزارت داخله افغانستان را دارد و متهم است که از شرکت "فیدلس" در بدل دادن یک قرارداد مبلغ ۱۵۰ هزار دلار رشوه گرفته است.

ژنرال عبدالواسع رووفی که به ۱۴ سال زندان محکوم شد، با اعتراض به حکم دادگاه گفت که در روند ارزیابی، تنها اسناد او تصمیم گیرنده نبوده است.

بر اساس تصمیم دادگاه این حکم نهایی نیست و متهم حق تجدید نظر را دارد.

قبل از این نیز مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین یک دادستان ارشد را به جرم رشوه‌گیری به ۳۰ ماه زندان محکوم کرد.

رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این بارها از اراده خود برای مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری را به همین دلیل در ماه سرطان/تیر گذشته تاسیس کرد.

مطالب مرتبط