انفجار در قندهار والی و سفیر امارات را زخمی کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار در قندهار والی و سفیر امارات را زخمی کرد

در کابل دو انفجار پی در پی در نزدیکی دفاتر پارلمان روی‌داده. گفته شده که حداقل ۳۰ نفر کشته شده اند. طالبان مسئوولیت این حمله را به عهده گرفته است. گفته شده که انفجار اول کار یک بمبگذار انتحاری بوده و بعد هم یک خودروی بمبگذاری شده، منفجر شده. هارون نجفی زاده گزارش می دهد.