طالبان افغانستان ویدیویی از دو گروگان غربی منتشر کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان ویدئوی دو تبعه خارجی گروگان خود را منتشر کرد

طالبان ویدئویی منتشر کرده از دو استاد دانشگاه آمریکایی کابل که 5 ماه پیش ربوده شده بودند. کوین کینگ شهروند آمریکا است و تیموتی ویکس هم استرالیایی است. اعضای طالبان در ازای آزادی آنها خواستار رهایی زندانیهایشان شده اند.

هارون نجفی زاده از کابل گزارش می‌دهد.