مصاحبه با شربت گل؛ زنی  که چاپ عکسش پشت جلد مجله نشنال جئوگرافیک مشهورش کرد.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با شربت گل؛ زنی که چاپ عکسش پشت جلد مجله نشنال جئوگرافیک مشهورش کرد.

وقتی ۳۰ سال پیش عکسش پشت مجله نشنال جئوگرافیک چاپ شد، شربت گل به نمادی از رنج و مشقت مهاجران افغان تبدیل شد. حالا که او به اتهام جعل کارت هویت مهاجران در پاکستان به کشورش بازگردانده شده، با استقبال زیادی روبرو شده است. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان قول داد که آپارتمانی در کابل به او هدیه دهد و برخی دیگر تعهد کرده اند که برای درمان بیماریش به او کمک کند. نجما زلا، پایِ صحبتِ شربت‌گل، دخترِ سبزچشم مجله نشنال جئوگرافیک نشسته.