اداره ثبت احوال نفوس: طرح توزیع شناسنامه‌ها در انتظار تایید ریاست جمهوری افغانستان

شناسنامه
Image caption شناسنامه شهروندان افغان سال‌ها است که به صورت غیرمعیاری در روی یک ورق کاغذ عادی چاپ و توزیع می‌شود.

اداره ثبت احوال نفوس افغانستان طرح توزیع شناسنامه‌های کتابچه‌ای را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است.

زمری باهر، رئیس تثبیت هویت در اداره ثبت و احوال نفوس افغانستان به بی‌بی‌سی گفت در صورت تأیید، این شناسنامه‌ها جایگزین شناسنامه‌های ورقی می‌شود که در حال حاضر مروج است.

وی می‌گوید که هدف این طرح، جلوگیری از جعل در شناسنامه‌های ورقی است. جعل در شناسنامه‌های ورقی سبب شده که در چند سال اخیر حتی شناسنامه‌های توزیع شده جدید، برای بعضی کارهای رسمی نیازمند به تایید دوباره این اداره باشند.

به گفته وی، شناسنامه‌های کتابچه‌ای از لحاظ امنیتی و کیفی بهتر می‌باشد و چندین نشانه امنیتی دارد که جعل آن را بسیار مشکل می‌سازد.

آقای باهر می‌گوید به اساس این طرح، شناسنامه‌های کتابچه‌ای هشت صفحه‌ای بوده و معلومات شخص در آن به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی می‌باشد.

او افزود که این طرح اکنون در مرحله ابتدایی قرار دارد و برای تأیید شدن و نظرخواهی به ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شورای امنیت ملی افغانستان سپرده شده است.

به گفته وی، از آنجا که تنها تغییر در کیفیت شناسنامه‌ها می‌آید نه معلومات آن، به تأیید شدن این طرح در مجلس نمایندگان ضرورت نیست.

آقای باهر از شناسنامه‌های ورقی موجود به عنوان "فرم دیموگرافی" یاد می‌کند و می‌گوید در حقیقت افغانها اکنون یک شناسنامه کاربردی ندارند.

او می‌گوید چندین گزینه برای توزیع این شناسنامه‌های کتابچه‌ای وجود دارد؛ یا یک برنامه ملی شده و تعویض شناسنامه‌های ورقی به گونه سراسری انجام شود، یا تنها به داوطلبین شناسنامه‌های کتابچه‌ای داده شود و یا تنها به کسانی که شناسنامه را جدیدا به دست می‌آورند.

به گفته وی، در مورد این گزینه‌ها بعدا تصمیم گرفته خواهد شد.

طرح توزیع شناسنامه‌های کتابچه‌ای در حالی روی دست گرفته شده است که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در این کشور هنوز مشخص نیست و به تعویق افتاده است. اگرچه مسئولین دلیل آن را فنی می‌خوانند اما بسیاری به این باورند که با این موضوع برخورد سیاسی می‌شود.

شناسنامه شهروندان افغان سال‌ها است که به صورت غیرمعیاری در روی یک ورق کاغذ عادی چاپ و توزیع می‌شود. بنابر آمارها کمتر از نصف شهروندان افغانستان هنوز شناسنامه ندارند.