علاقه دختران افغان به ورزش رزمی ووشو؛ مبارزه‌ای سخت در برابر سنت ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

علاقه دختران افغان به ورزش رزمی ووشو؛ مبارزه‌ای سخت در برابر سنت ها

گروهی از زنان در افغانستان به سختی در تلاشند تا در عرصه های مختلف وارد شوند و با نگاهی که زنان را به حاشیه می راند، مقابله کنند. این تلاش در رشته های ورزشی هم دیده می شود. عالیه رجایی در گزارشش می‌گوید ووشو به تازگی میان زنان افغان رایج شده.