مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید گامبیا در سنگال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید گامبیا در سنگال

امروز قرار بوده مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب گامبیا برگزار شود، اما نه در گامبیا، بلکه در کشور همسایه، یعنی سنگال. خبرها از احتمال دخالت نظامی همسایگان در گامبیا حکایت دارد. یحیی جامع، رئیس جمهور فعلی هنوز نتیجه انتخابات را نپذیرفته و حاضر نیست از قدرت کنار برود.

محمد امینی گزارش می دهد.