دولت افغانستان و سازمان ملل خواستار کمک ۵۵۰ میلیون دلاری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست کمک ۵۵۰ میلیون دلاری برای افغانستان

دولت افغانستان و سازمان ملل خواستار کمک ۵۵۰ میلیون دلاری برای رسیدگی به بیش از ۹ میلیون فرد نیازمند در این کشور شده. گسترده شدن دامنۀ جنگ، بازگشت شمار زیادی از مهاجرین افغان به کشور و وقوع حوادث طبیعی باعث شده تا شمار افراد نیازمند، سیزده درصد افزایش یابد.

اسماعیل شهامت،از کابل گزارش می‌دهد.