قاچاق سنگ از هرات ادامه دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قاچاق سنگ از هرات ادامه دارد

شهر هرات افغانستان را با یک نام دیگر هم می‌شناسند: شهر سنگ. چند ولسوالی دارای معادن سنگ مرمر، رُخام، تراورتن و چخماق هستند. اما همه در مناطق ناامن. با اینکه اشرف غنی، رئیس جمهوری دستور داده تدابیری برای جلوگیری از قاچاق سنگ اتخاذ شود اما در گزارش ارشاد هنریار می بینیم که قاچاق ادامه دارد.