نگرانی از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در گزارش بازسازی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در گزارش بازسازی افغانستان

اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان -سیگار- در اولین گزارشش به دولت جدید آمریکا آورده‌است که آمار تلفات نیروهای امنیتی افغانستان نسبت به پارسال یک‌سوم افزایش یافته‌است. سیگار گفته که در یازده ماه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی شش هزار و هفتصد سرباز پلیس و ارتش این کشور در نبرد با شورشیان کشته شده‌اند. دولت افغانستان این آمار را اغراق‌آمیز خوانده‌ است.

هارون نجفی‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.