گفتگو با واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان

حزب جمعیت اسلامی افغانستان به عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب دو ماه فرصت داده تا گفتگوهایش با رئیس جمهور اشرف غنی را نهایی کند. شورای رهبری این حزب در روزهای اخیر سرگرم مذاکرات جدی درون حزبی است. واقف حکیمی، سخنگوی این حزب می گوید که این شورا بر چانه زنی آقای نور با ارگ بر سر سهم بیشتر از قدرت مهر تایید زده است. آقای حکیمی در آغاز گفتگو با خبرنگار ما خلیل نوری در کابل، وجود اختلاف نظر میان اعضای حزب را تایید کرد.