سازمان ملل: افزایش بی سابقه تلفات غیرنظامی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل: افزایش بی سابقه تلفات غیرنظامی در افغانستان

سازمان ملل متحد می گوید که تعداد غیرنظامیانی که پارسال در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند از زمان ثبت تلفات در سال ۲۰۰۹ بی‌سابقه بوده است. بر اساسا این گزارش، حدود ۳۵۰۰ غیر نظامی کشته و بیش از هفت هزار نفر زخمی شده اند. سازمان ملل می گوید که طالبان مسوول بیشتر این تلفات اند. این سازمان همچنین گفته که شمار قربانیان حملات داعش ده برابر شده.