ولایت نیمروز، نمادی از نفوذ ایران در افغانستان از پول رایج، تا رواج موبایل ایرانسل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ولایت نیمروز؛ نمادی از نفوذ ایران در افغانستان از پول رایج تا رواج موبایل ایرانسل

شباهت ایران و افغانستان تنها در زبان و گوشه هایی از فرهنگ نیست. تاثیر متقابل در حدی است که در بعضی نقاط، گویی به کشور همسایه سفر کرده اید. اگر به ولایت نیمروز در افغانستان بروید تلفنتان روی شبکه های ایرانی خواهد بود. پول رایج مردم در بازار تومان است و گویش ساکنانش هم بیشتر به مردم ایران می‌ماند. خبرنگار ما ارشاد هنریار در سومین گزارش از رشته‌گزارش‌های ناگفته‌های نیمروز به نفوذ ایران در این ولایت مرزی پرداخته.