هواداران گلبدین حکمتیاردر انتظار ورود او به کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هواداران گلبدین حکمتیاردر انتظار ورود او به کابل

حزب اسلامی افغانستان می‌گوید که تا سه هفته دیگر گلبدین حکمتیار به کابل می رود. امروز در کابل هواداران آقای حکمتیار تجمع کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد چهار روز پیش در پی توافق صلح با آقای حکمتیار، نام او را از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد خارج کرد. اسماعیل شهامت، همکار ما از کابل گزارش می‌دهد.